VOCALS

VOCALS
View more presentations or Upload your own.
Al principi de l'exercici els nens fan la discriminació de la vocal que escolten. Quan es presenta la vocal amb dos dibuixos, els nens han d'assenyalar aquell que tingui la vocal que es treballa. Un cop han aparegut les paraules dels dibuixos han d'identificar a on està la vocal que es treballa.
Obrir VOCALS en el picasa

No hay comentarios:

Publicar un comentario